DHZ Spišská Belá
Petzvalova 15 
059 01 Spišská Belá 

052/45 911 50
dhzspisskabela@gmail.com 
Štatút pre činnosť okrskov

 

Článok č.1

Postavenie a význam okrskov

1. Okrsok je pomocným orgánom Okresného výboru DPO /OV DPO/ resp. Územného výboru DPO /ÚzV DPO/  na úseku  inštruktážno – metodickej, organizátorskej a kontrolnej činnosti voči DHZ. Okrsková činnosť je vymedzená v Stanovách DPO SR článok 10 bod 5.

 

2. Okrsok predstavuje inštruktážno – metodické centrum, ktoré umožňuje OV DPO resp.  ÚzV DPO cieľavedome, systematicky a metodicky usmerňovať a koordinovať činnosť funkcionárov a  DHZ a získavať tak potrebné informácie o ich činnosti a spolupráci s príslušnými mestskými resp.  obecnými samosprávami.

 

3. Okrsky vo svojej činnosti plne rešpektujú postavenie štátnej správy a existujúce právne normy v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Článok č. 2

Organizačná štruktúra

 

1. Okrsky, ako nižší organizačný článok DPO SR sa tvoria s prihliadnutím na organizačnú štruktúru obcí a miest regiónu, ako i komunikačné podmienky v súlade s ich zaradením do príslušného hasebného obvodu.

 

2. Okrsok tvorí spravidla 5 – 10 Dobrovoľných hasičských zborov. Zaradenie okrskov a zmeny vykonáva Plénum OV DPO resp. ÚzV DPO spravidla po uplynutí kalendárneho roka. Priebežnou činnosťou okrskov sa zaoberá Predsedníctvo a odborné komisie OV DPO resp. ÚzV DPO, najmä však Okresný výcvikový štáb resp. Územný výcvikový štáb. Za činnosť okrskov na úrovni OV DPO resp. ÚzV DPO zodpovedá podpredseda – okresný veliteľ resp. podpredseda – územný veliteľ.

 

Partnerské stránky
Posledné články
Belianski dobrovoľní hasiči...
Štát chce viac zapojiť dobr...
Plošné rozmiestnenie síl a ...
Správa o činnosti DHZ Spišs...
Výročná schôdza 2011
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.