DHZ Spišská Belá
Petzvalova 15 
059 01 Spišská Belá 

052/45 911 50
dhzspisskabela@gmail.com 
Mestský hasičský zbor

Mestský hasičský zbor  plní na území mesta úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Zriaďuje sa v zmysle zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 
Veliteľa mestského hasičského zboru vymenúva a odvoláva mesto (mestské zastupiteľstvo) po schválení Okresným riaditeľstvom HZZ spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Veliteľ podlieha a za svoju činnosť sa zodpovedá primátorovi mesta.  
 
Členom mestského hasičského zboru môže byť len osoba vo veku od 18 do 60 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony.
 
Počet členov a zamestnancov mestského hasičského zboru a jeho materiálno-technické vybavenie určuje mesto po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v meste.
 
Mestský hasičský zbor v Spišskej Belej nemá zamestnancov, všetci jeho členovia sú len dobrovoľnými hasičmi (t.j. zároveň členmi občianskeho združenia DHZ Spišská Belá).
 

1.Veliteľ MHZ:

·        Maroš Vaverčák,  Osloboditeľov 3, Spišská Belá
 

2.Zástupca veliteľa MHZ:

·        Jozef Lorenčík,  Petzvalova 9, Spišská Belá
 

3.Veliteľ družstva MHZ:

·        Kamil Svitana,  Štefánikova 42, Spišská Belá
 

4.Členovia MHZ:

·        Boris Leščak, Zimná 5, Spišská Belá

·        Štefan Knapik,  1. Mája 50, Spišská Belá

·        Lukáš Hlavenka,  Tatranská 3, Spišská Belá

·        Ján Bujnaček,  Zimná 55, Spišská Belá

·        Lukáš Hradický,  Štefánikova 18, Spišská Belá

·        Ondrej Bizub, Hviezdoslavova 43, Spišská Belá

·        Peter Lorenčík,  Zimná 13, Spišská Belá

·        Štefan Želonka,  Štefánikova 3, Spišská Belá

·        Jozef Olekšák,  Tatranská 9, Spišská Belá

·        Vladimír  Hlavenka,  Tatranská 3, Spišská Belá

·        Maroš Pisarčík, Tatranská 1, Spišská Belá

·        Štefan Čupka, Štefánikova 42, Spišská Belá    
 

5.Technik-Strojník:

·        Štefan Želonka,  Štefánikova 3, Spišská Belá

·        Jozef Olekšák,  Tatranská 9, Spišská Belá

·        Vladimír  Hlavenka,  Tatranská 3, Spišská Belá

·        Maroš Pisarčík, ul. Gen. Slobodu, Spišská Belá

 

6.Preventivár požiarnej ochrany:

·        Jozef Lorenčík,  Petzvalova 9, Spišská Belá

 
Partnerské stránky
Posledné články
Belianski dobrovoľní hasiči...
Štát chce viac zapojiť dobr...
Plošné rozmiestnenie síl a ...
Správa o činnosti DHZ Spišs...
Výročná schôdza 2011
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.